LIEFDE | GELOOF | VERTROUWEN | OVERGAVE
LEVEN IN VRIJHEID
DERÔR

Welkom

Welkom op de website van Derôr, (De Griekse vertaling voor Geestelijke vrijheid). Praktijk voor hulpverlening vanuit de visie dat iedereen die hulp nodig heeft zonder oordeel geholpen wordt. Iedereen komt wel problemen tegen in het leven en soms lukt het dan niet om er zelf uit te komen. In dat geval kunt u hier terecht wanneer u op zoek bent naar hulp, voor uw psychische en emotionele klachten, gegeven door mensen met eigen ervaringen.

Omdat wij vanuit een christelijke geloofsovertuiging die WIJ  hebben hulp ervaren door de aanwezigheid van God kunnen we met instemming van U als hulpvrager, God betrekken bij de hulpverlening. Wij werken, en willen hulp bieden aan mensen MET en ZONDER geloofsovertuiging.

 

Onze hulp is gratis.
Dit omdat de Heer ons ook alles geeft wat we nodig hebben, alleen door ons geloof en vertrouwen in zijn handen te leggen.
We willen werken door hetgeen hij ons geeft en vanuit zijn Liefde.

De hulpverlening vanuit Derôr is een vorm van geestelijke mens gerichte hulpverlening, voor mensen die meer bewust willen worden op hun levenspad. De hulp is vooral gebaseerd op luisteren naar uw verhaal. Als hulpverleners van Derôr helpen wij u uw gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Deze worden ten alle tijden gerespecteerd en blijven vertrouwelijk tussen U en ons. Onze hulpverlening heeft als doel u meer inzicht in uw levenssituatie te geven en u te helpen uw probleemsituaties te veranderen en/of te leren hanteren. Om voor deze hulp in aanmerking te komen is geloven in God GEEN voorwaarde.

“ Ik, de Here,
ben uw Heelmeester “

Exodus 15-26  

Over Derôr

Derôr is onderdeel van de Stichting Levend Evangelie De Arend en wordt geleid door Gerard van Leur en Willeke van Deijzen. De realisatie van ons is als inspiratie door de Heer ingegeven om te dienen in het hulpverlenen aan iedereen die dat nodig heeft. Hieraan is geen leeftijd gebonden. Ook hulp aan kinderen die druk of overactief zijn is mogelijk.  Derôr staat voor verlossing, rust en vrijheid.

Binnen de muren van Derôr werken Gerard en Ik vanuit onze roeping, waarbij wij ons geroepen voelen om te dienen en ons te laten leiden en inspireren door de Heer in het begeleiden en steunen van iedereen.

“ Waar de Geest des Here is,
is de vrijheid “

2 Korintiërs 3-17

Onze missie

Onze missie binnen Derôr is het uitstappen en het daadwerkelijk uitvoeren van onze taak. Deze is door onze leer, geloof en vertrouwen in de Heer ons gegeven, om zoveel mogelijk mensen die het nodig hebben te helpen en ondersteunen op hun levenspad. Hierdoor kan eenieder die ervoor open wil staan, de innerlijke rust en vrede ontvangen, zoals wij  zelf die ook dagelijks mogen ervaren.

Ook het begeleiden van mensen die verdwaald zijn in hun geloofsovertuiging valt onder onze missie. Door onze begeleiding vinden deze mensen hun weg weer terug in het geloof als christen waardoor zij de Heer kunnen gaan leren kennen en dus ook kunnen gaan ervaren in hun leven.

“ Wendt u tot Mij
en laat u verlossen ”

Jesaja 45-22  

Contact

Derôr
Praktijk voor persoonlijke groei

Willeke van Deijzen
Nijenkamp 200
6651 HE Druten
Tel: 06 – 1818 5730
E-mail: info@deror.nl

Gerard van Leur
Kerkeland 13
6651 KN Druten
Tel: 06 – 12 32 82 53
E-mail: info@kerkindruten.n